Privacybeleid Pellet Baits

Versie 1    24 juni 2018
 

1. Over ons privacybeleid

Pellet Baits geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u ontvangen als u bij ons besteld hebt of koopt. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter
beschikking aan derden.
 
Pellet Baits is een handelsnaam van POKO B.V.. In dit privacybeleid wordt specifiek gesproken over Pellet Baits, echter gelden de benoemde punten ook voor POKO B.V..
 
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de (online) verkoop van visvoeren en aanverwante hengelsportproducten door Pellet Baits. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/06/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de directe contactgegevens onderaan dit privacybeleid.
 

2. Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
 

2.1. Webwinkelsoftware
 

mijnWinkel BV (ook wel MyShop.com)
Onze webwinkel is ontwikkeld door en met de software van mijnWinkel BV (ook wel MyShop.com). Persoonsgegevens die u bij het bestellen van onze producten aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MijnWinkel BV (ook wel MyShop.com) heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MijnWinkel BV (ook wel MyShop.com) is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. MijnWinkel BV (ook wel MyShop.com) maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen (sessie Cookies) met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. MijnWinkel BV (ook wel MyShop.com) behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.
 

2.2. E-mail en mailinglijsten
 

MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mailnieuwsbrief die wij vanuit MailChimp versturen, treft u de ‘unsubscribe’ link. Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan op deze ‘unsubscribe’ link. Zo schrijft u zich uit voor toekomstige nieuwsbrieven. Alle uitgeschreven emailadressen worden bij verzending van de eerstvolgende nieuwsbrief geheel verwijderd uit MailChimp. 

Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Registreren via Facebook
Wanneer u zich registreert via onze Facebookadvertenties of Facebookpagina, dan zullen wij uw emailadres gebruiken om u onze nieuwsbrieven te sturen. Deze nieuwsbrieven worden gezonden via Mailchimp. Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan op deze ‘unsubscribe’ link. Zo schrijft u zich uit voor toekomstige nieuwsbrieven. 
 
Regulier emailverkeer (info@poko.nl / zakelijk@poko.nl)
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Microsoft Outlook (Microsoft Office 2013). Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Microsoft Outlook (Microsoft Office 2013) heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.
 

2.3. Betaalprovider en bank

 
Mollie en PayPal
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Indien u kiest via Mollie om te betalen met PayPal, dan worden uw gegevens ook aan PayPal verstrekt. Voor PayPal gelden dezelfde afspraken als hierboven met Mollie zijn benoemd.
 
Bank
POKO B.V. bankiert bij de Rabobank, waarop ook de betalingen vanuit Pellet Baits worden ontvangen. Uiteraard geldt de gehele privacy voor de Rabobank hetzelfde als voor ons, namelijk dat er zeer zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.

 

2.4. Verzenden en logistiek

 
SendCloud en DPD
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Onze webshop heeft een directe koppeling met SendCloud. Sendcloud is een verzendtool, waarin de adresetiketten worden gemaakt. De pakketten worden verzonden met DPD. Om uw bestelling correct te kunnen versturen is het noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens, emailadres en indien door u ingevuld ook uw telefoonnummer met zowel SendCloud als DPD delen. SendCloud en DPD gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat SendCloud en/of DPD onderaannemers (bijvoorbeeld bezorgers) inschakelt, stellen zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
 

2.5. Facturatie en boekhouden

 
Basecone.com en Twinfield.com
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van 2 digitale boekhoudsystemen. In Basecone worden alle opgestelde facturen (inclusief bijbehorende factuurgegevens verwerkt. In Twinfield wordt de gehele administratie verwerkt (inkomende en uitgaande betalingen, bankafschriften, etc.). Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens, emailadres, (indien door u opgegeven ), uw telefoonnummer en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Zowel Basecone als Twinfield zijn tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Beide partijen gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
 

2.6 Externe verkoopkanalen

 
Bol.com
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.
 
Marktplaats.nl
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.
 
Google Shopping
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Google Shopping. Via dit platform wordt u doorgelinkd naar de eigen webshop van Pellet Baits, dus uw daadwerkelijke bestelling vindt via onze website plaats. Google kan wel uw zoekgedrag registreren, daar heeft POKO verder geen invloed op.
 

3. Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
 
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
 
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Pellet Baits op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met ï¬Âscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
 
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantproï¬Âel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntproï¬Âel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.
 

4. Uw rechten

 
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
 
Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
 
Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
 
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
 
Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
 
Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Pellet Baits. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of proï¬Âling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.
 

5. Cookies

 
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.
 
Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring. Zie voor de cookies van onze website vermeld onder MyShop. Er zijn door hen slechts technische cookies geplaatst op onze website (Sessiecookies).
 

6. Wijzigingen in het privacybeleid

 
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
 

7. Contactgegevens

 
Pellet Baits
De Droogmakerij 22 D
1851 LX  Heiloo
Nederland
T 06 10487142
E info@pelletbaits.nl
www.pelletbaits.nl

Contactpersoon voor privacyzaken:
Annika Molenaar